Spotcancer Articles

Malignt melanom

Melanom är den dödligaste formen av hudcancer, eftersom det har potentialen att sprida sig till andra delar av kroppen. Denna form av cancer i hudens pigmentceller är ofta orsakat av solens ultravioletta strålar.

Keratoakantom

Ett keratoakantom är en hudtumör orsakad av överdriven solexponering hos äldre personer.

Fler Sexuella Partners Och Ökad Risk För Cancer?

Ny forskning har visat ett samband mellan antalet sexuella partners man har och en ökad risk att få cancer. Vad innebär det?

Utvecklare Räddar Bror Med AI Födelsemärkes Scanner

Vår AI hud & födelsemärkes scanner upptäckte en cancerogen leverfläck som räddade vår utvecklares bror från ett potentiellt fall av melanom.

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu