Egenremiss (egen vårdbegäran eller egenanmälan) App

Undvik länga väntetider till att träffa en hudläkare. Man kan själv skriva till en hudmottagning för att söka vård inom alla landsting i Sverige. Man skriver en så kallad egenremiss (egen vårdbegäran eller egenanmälan). En del hudmottagningar har förtryckta blanketter för detta, andra tar emot en egenremiss via 1177, vårdguidens e-tjänster.

Från First Derm’s användardata vet vi att 70% kan behandla sig själva med receptfria läkemedel från apoteket. De resterande 30% behöver uppsöka sin distriktsläkare för utredning och behandling eller få en remiss till en hudläkare för en korrekt diagnos. Ibland krävs blodprover eller en hudbiopsi (vävnadsprov).

Fråga våra hudläkare idag, och bli prioriterad

 

En egenremiss behandlas som en remiss från en läkare

Den bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är mottagande hudklinik som avgör vilken vård man ska få och på vilken nivå. Det betyder fortfarande att man kan hänvisas till sin vårdcentral eller till egenvård. Alla hudmottagningar har skyldighet att bedöma egen vårdbegäran. Om du redan har fått en bedömning av en hudläkare via First Derm, som tycker att du bör träffa en hudläkare, är sannolikheten att man blir prioriterad snabbare mycket stor. Vid misstänkt malignt melanom bör du få tid inom 14 dagar.

egenremiss egen vårdbegäran blankett Sahlgrenska Hudkliniken

Två sätt att skriva en egenremiss

Man kan skriva på två olika sätt, antingen via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att skicka in en pappersblankett (se exempel ovan) med utlåtandet från First Derm. Eftersom en egen vårdbegäran innehåller patientuppgifter, är det inte tillräckligt säkert att skicka den med e-post och en sådan egen vårdbegäran kommer inte att accepteras av en hudmottagning.

Egenremiss via First Derm

  • Skicka in ett fall till First Derm; antingen via iPhone eller Android appen, eller via webbformuläret
  • Få svar inom den tid du har begärt
  • Om man rekommenderas uppsöka hudläkare trycker man på “Skapa och skicka egenremiss” längst ner i svaret
  • Välj landsting och stad, sedan den mottagning man vill att remissen skall skickas till
  • Fyll i personuppgifter (sparas inte på våra servrar)
  • Skriv under och tryck skicka
  • Spara antingen som PDF och skicka via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller tryck “skicka som post”
  • Om du väljer “Skicka som post” skickas egenremissen till hudmottagningen man valt och en kopia till hemadressen man uppgav*
  • Vald hudmottagning hör av sig inom 14 dagar**

*Om man inte fått en kopia hemskickat inom 5 dagar bör man kontakta First Derm med sitt ärendenummer och kvitto
**Man tar själv ansvaret med att följa upp med hudmottagningen där man har begärt ett besök

Fråga våra hudläkare idag, och bli prioriterad

egenremiss egen vårdbegäran blankett Sahlgrenska Hudkliniken
egenremiss egen vårdbegäran blankett Sahlgrenska Hudkliniken

Egenremiss via 1177 Vårdguidens e-tjänster

Så här gör man för att skicka via 1177 Vårdguidens e-tjänster:

Logga in
Välj den hudmottagning man vill skicka sin egenremiss till, välj ärendet “Egen vårdbegäran” (egenremiss)
Ladda upp det ifyllda First Derm-formuläret som PDF och klicka på skicka så kommer det direkt till den hudmottagning man valt
OBS: I dagsläget erbjuder inte alla mottagningar möjligheten att skicka egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hittar man inte alternativet i e-tjänsten kan man skicka den med First Derm-tjänsten.

Fråga våra hudläkare idag, och bli prioriterad

logo
1 (415) 234-4124
Get Checked