Nageldystrofi

Medicinskt granskat av Hudläkarna och skriven av läkare Alexander Börve

Ovanligt

  • Ofta möjligt att självdiagnosticera
  • Symptom: Kanalliknande spricka från nagelbandet till spetsen på nageln
  • Färg: n/a
  • Plats: På nageln, särskilt tumngel
  • Behandling: Nedtrappning/avbrott av aktiviteter som orsakar trauma på nageln
ICD-10: L60.3 ICD-9: 703.8
 

 

 

Nageldystrofi är en spricka i mitten av nageln som börjar vid bakre nagelbandet. Tillståndet påverkar vanligtvis tummen och är resultatet av en tillfällig defekt som stör nagelbildandet.

Dev vanligaste orsaken till nageldystrofi är nagelbitning, ofta vid pekfingernageln på samma hand. Tillståndet visar sig oftare i perioder av stress. Andra fall inkluderar repetitivt trauma som överanvändande av mobiltelefon eller gitarrspelande. Denna dystrofi liknar till utseendet deformiteter på nageln orsakat av vanemässigt bitande eller petande på nagelbanden.

Tillståndet är också vanligare hos patienter med psykiska åkommor. Hos personer med tvångssyndrom (OCD) är petandet en del av en större ansats att få bort smuts och rengöra huden. Patienten är ofta omedveten om petandet och utför handlingen automatiskt.

En annan faktor som rapporterats orsaka nageldystrofi är medicin så som oralt isotretinoin.

Sök din hudåkomma med artificiel intelligens gratis

 

Symptom

Tillståndet utmärks av ett “omvänt barrträdsmönster” med en mittenspricka på tumnageln. Den kanalliknande sprickan utgår från nagelbandet mot toppen av nageln, med parallella linjer i mitten, vilket ger ett utseende liknat en omvänd tall eller gran.

Tillståndet är vanligtvis symmetriskt och drabbar oftast tummen, även om andra fingrar eller tår kan innefattas.

 

Vad kan jag göra?

Undvik att peta eller bita på naglarna och sluta med de aktiviteter som kan bidra till din nageldystrofi. Tillståndet förbättras ofta över tid, så behandling är inte nödvändig.

 

Bör jag söka medicinsk hjälp?

Nageldystrofi läker oftast av sig självt, men är svårt att behandla. Om tillståndet håller i sig och inte läker, kan en läkare försöka med bortskärning av nagelabnormaliten efter konsultation.

 

Behandling

Nageldystrofi kan vara mycket svårt att behandla, och inga metoder är genomgående framgångsrika. Om orsaken är känd brukar de flesta fall försvinna av sig själva några månader efter att man slutat med de aktiviteter som orsakat traumat mot nageln.

Några fall har visat lyckade resultat med behandling av 0.1% tacrolimus-salva, applicerat på de bakre nagelbanden på båda tumnaglarna utan tillslutning varje natt.

Sök din hudåkomma med artificiel intelligens gratis

 


Källor:

Wingfield E. Rehmus, MD, MPH. Merck Manual. Nail Deformities and Dystrophies – Median nail dystrophy. Tillgängligt på: https://www.merckmanuals.com/professional/dermatologic-disorders/nail-disorders/nail-deformities-and-dystrophies

Nathan Y. Hoy, Alexander K. C. Leung, et al. New Concepts in Median Nail Dystrophy, Onychomycosis, and Hand, Foot, and Mouth Disease Nail Pathology. ISRN Dermatology Volume 2012 (2012), Article ID 680163. Tillgängligt på: https://www.hindawi.com/journals/isrn/2012/680163/

Anna Hillert Winther and Anette Bygum. Department of Dermatology and Allergy Centre, Odense University Hospital, DK-5000 Odense C, Denmark. Can Median Nail Dystrophy be an Adverse Effect of Alitretinoin Treatment? Tillgängligt på: https://www.medicaljournals.se/acta/content/?doi=10.2340/00015555-1853&html=1

 

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu