Zikavirus (utslag)

Medicinskt granskat av Hudläkarna och skriven av läkare Alexander Börve

Mycket ovanligt
Färre än 1 fall i Sverige per år
Socialstyrelsen har utfärdat en varning för resor till områden där zikaviruset sprids

 • Kräver medicinsk diagnos
 • Symptom: Ett platt, rosa och rött utslag på huden, ibland täckt av små knölar
 • Färg: Vanligtvis rosa eller röd
 • Plats: Generellt stora områden på kroppen så som huvudet, halsen, bålen och extremiteterna, inklusive handflatorna och fotsulorna
 • Behandling: Ingen specifik antivirusbehandling eller vaccination tillgänglig; för att minska symptomen kan du vila mycket, dricka vatten och behandla smärta och feber med vanliga mediciner
Påverkade områden
Area affected - zika virus
Mer info
more info - zika virus more info 2 - zika virus

 

 

 

Makulopapulösa utslag kan skvallra om zika. Andra tidiga tecken på zikainfektion är lindrig feber, utmattning, huvudvärk, blodsprängda ögon, ledvärk och muskelvärk. Det behöver dock inte finnas några synliga symptom.

Infektion av zikavirus är en infektionssjukdom på uppåtgående. Det orsakas av bettet från aedesmyggan –  Aedes aegypti och Aedes albopictus.

Före 2007 rapporterades viruset cirkulera i tropiska Afrika och vissa områden i sydöstra Asien, med några få utbrott. Idag finns det reserelaterade fall av zikainfektion i Florida, Arkansas, Kalifornien, Virginia, Minnesota, Illinois, New Jersey, Texas och New York. Det är däremot ovanligt med allvarliga fall som kräver sjukhusvistelse, och dödsantalet är lågt.

Sök din hudåkomma med artificiel intelligens gratis

 

Symptom

Makulopapulösa utslag är ett sammansatt ord bestående av ordleden “makula” (fläck) och “papula” (blåsa, blemma). En makula är en platt blemma eller missfärgning som mäter mindre än en centimeter. En papula är en upphöjd hudförändring som också den är mindre än 1 cm.

En form av makulopapulöst utslag är ett platt, rosa och rött utslag på huden täckt av små knölar. En annan form är ett flertal släta  utslag. Det börjar ofta i ansiktet och sprider sig till resten av kroppen. Utslaget kan sprida sig över huvudet, halsen, bålen och extremiteterna, inklusive handflatorna och fotsulorna.

I fallet zika varar det ofta i en vecka.

 

Vad kan jag göra?

Hur du kan förhindra myggbett:

 • Använd Environmental Protection Agency (EPA)-registrerade insektsmedel enligt instruktionerna på bipacksedeln
 • Avlägsna eller håll dig borta från platser där myggor förökar sig, så som behållare med stillastående vatten
 • Håll dig på platser med luftkonditionering och fönster- och dörrskydd som håller myggorna ute

Om du har symptom på en zikainfektion, se till att:

 • Dricka vätska för att förhindra uttorkning
 • Ta medicin med paracetamol (Alvedon, Panodil mfl) för att minska feber och smärta
 • Skydda dig själv mot mer exponering för mygg de första dagarna av sjukdom för att förhindra spridning till fler myggor och därmed till människor
 • Tala med din läkare innan du tar ytterligare mediciner, om du tar mediciner för en annan åkomma
 • Undvika aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel till det att möjligheten att du har denguefeber kan uteslutas

Sök din hudåkomma med artificiel intelligens gratis

 

Om du är gravid:

 • Undvik att resa till områden med zika
 • Använd kondom varje gång om din manliga partner har eller är i riskzonen för zikavirusinfektion
 • Tala med läkare om din resa om du nyligen har rest till områden med zika, även om du inte känner dig sjuk
 • Tala med din läkare om du drabbas av feber, utslag, ledvärk eller röda ögon under din resa eller inom två veckor efter att du rest till ett område där zika har rapporterats
 • Förebygg myggbett

 

Bör jag söka medicinsk hjälp?

Centers of Disease Control and Prevention (CDC) slöt sig nyligen till att infektion av zikavirus under graviditet orsakar mikrocefali och andra allvarliga allvarliga hjärnskador hos foster. Besök din läkare eller barnmorska om du är gravid och drabbas av feber, utslag, ledvärk eller röda ögon inom två veckor efter det att du rest till en plats där zika har rapporterats. Tala om för din läkare vart du har rest.

Om du misstänker att du infekterats av zikavirus bör du också undersökas och behandlas för möjliga infektioner av dengue- och chikungunya-virus, på grund av deras liknande geografiska spridning och symptom.

 

Behandling

Det finns inga specifika antivirusbehandlingar eller vaccinationer mot zikavurus. Om du insjuknar av ett zikavirus bör du få ordentligt med vila, dricka tillräckligt med vätska och behandla smärta och feber med vanliga mediciner. Sök råd och hjälp från läkare om symptomen förvärras.

Sök din hudåkomma med artificiel intelligens gratis

 


Källor:

Centers of Disease Control and Prevention. Clinical Evaluation & Disease. Tillgängligt på: https://www.cdc.gov/zika/hc-providers/clinicalevaluation.html

Centers of Disease Control and Prevention. Pregnant Women: How to Protect Yourself. Tillgängligt på: http://www.cdc.gov/zika/pregnancy/protect-yourself.html

Centers of Disease Control and Prevention. Zika Travel Information. Tillgängligt på: http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/zika-travel-information

Derrington, Sarah M. et al. “Mucocutaneous Findings And Course In An Adult With Zika Virus Infection”. JAMA Dermatol 152.6 (2016): 691. Web. Tillgängligt på: http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2521442

European Centre for Disease Prevention and Control. Zika virus infection – Factsheet for health professionals. Tillgängligt på: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/factsheet-health-professionals/Pages/factsheet_health_professionals.aspx

Government of Canada. Symptoms of Zika virus disease. Tillgängligt på: http://healthycanadians.gc.ca/diseases-conditions-maladies-affections/disease-maladie/zika-virus/symptoms-symptomes-eng.php?id=symptoms

Pan American Health Organization. Zika virus infection and Zika fever: Frequently asked questions. Tillgängligt på: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9183:2015-preguntas-frecuentes-virus-fiebre-zika&Itemid=41711&lang=en

World Health Organization. Zika virus. Tillgängligt på: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/

 

Bildkälla:

Derrington, Sarah M. et al. “Mucocutaneous Findings And Course In An Adult With Zika Virus Infection”. JAMA Dermatol 152.6 (2016): 691. Web. Tillgängligt på: http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2521442

 

 

Fråga en hudläkare

Anonymt, snabbt och säkert!

logo
1 (415) 234-4124
Fråga nu